مزایای نرم‌افزار

حفاظت از ایستگاههای کاری
حفاظت از رایانه‌های شبکه در مقابل طیف وسیعی از ویروسها، تروجانها، بدافزارها، کدهای مخرب، جاسوس‌افزارها و هرزنامه‌ها با کمترین استفاده از منابع سیستم و بدون ایجاد سربار اضافی در عملکرد رایانه‌ها.
کنترل دسترسی به داده‌ها
حفاظت از رایانه‌های شبکه در مقابل طیف وسیعی از ویروسها، تروجانها، بدافزارها، کدهای مخرب، جاسوس‌افزارها و هرزنامه‌ها با کمترین استفاده از منابع سیستم و بدون ایجاد سربار اضافی در عملکرد رایانه‌ها.
مدیریت از راه دور
حفاظت از رایانه‌های شبکه در مقابل طیف وسیعی از ویروسها، تروجانها، بدافزارها، کدهای مخرب، جاسوس‌افزارها و هرزنامه‌ها با کمترین استفاده از منابع سیستم و بدون ایجاد سربار اضافی در عملکرد رایانه‌ها.
سرعت و پایداری شبکه

ایجاد تعادل و زمانبندی در انجام وظایف سرور جهت جلوگیری از ایجاد بار اضافی در شبکه، قابیت تعیین نوع سرورهای به روز کننده بانک اطلاعات ویروس، امکان بازگردانی فایلهای بانک اطلاعات ویروس به نسخه‌های قبل و روزآمد نمودن رایانه‌های شبکه با استفاده از پروتکل امن «HTTPS».

گزارشات، هشدارها و رویدادها
حفاظت از رایانه‌های شبکه در مقابل طیف وسیعی از ویروسها، تروجانها، بدافزارها، کدهای مخرب، جاسوس‌افزارها و هرزنامه‌ها با کمترین استفاده از منابع سیستم و بدون ایجاد سربار اضافی در عملکرد رایانه‌ها.

مهندسین شبکه افزار سایان

  • اهواز - خیابان وهابی خ 19 شرقی پلاک 20
  • 061-33386011-13
  • 061-33374556
  • spambots

پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید

  ایمیل ارسال نشد   ایمیل با موفقیت ارسال شد