عامل مخربی که حمله پیشرفته APT را هدایت می کند، دارای یک جعبه ابزاری فوق حرفه ای برای انجام نفوذ خود به قربانی می باشد. این جعبه ابزار معمولا شامل برنامه های مخربی می باشد که برای نفوذ به سیستم های قربانیان این حمله و هک کردن سیستم آنها، مورد استفاده قرار می گیرند. CISO اذعان میکند که هکرهای حرفه ای سعی می کنند در انجام حملات خود از ابزار های استفاده کنند که توسط Device  های امنیتی موجود در سیستم  و یا شبکه قربانی تشخیص داده نشوند. بدافزار ها ، phishing، مهندسی اجتماعی و هر نقطه ضعف موجود در سیستم قربانی، تمام این عوامل به طور یکپارچه زمینه ای را افراهم می کنند که هکر بتواند به  به سیستم امنیتی آن رخنه کند و بعد از رخنه کردن، به انجام هر گونه کار مخربی در سیستم قربانی دست بزند.

مهندسین شبکه افزار سایان

  • اهواز - خیابان وهابی خ 19 شرقی پلاک 20
  • 061-33386011-13
  • 061-33374556
  • spambots

پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید

  ایمیل ارسال نشد   ایمیل با موفقیت ارسال شد