حمله به scada از طریق آسیب پذیری های HMI

23 خرداد 1396
نویسنده :  

حمله به scada از طریق آسیب پذیری های HMI :

کنترل نظارتی و گردآورنده داده های سیستم ها یا Supervisory control and data acquisition (SCADA) یک ساختار کنترل سیستمی است که متشکل از کامپیوترها، شبکه برای تبادل داده و رابط کاربری برای مدیریت و نظارت بر روی فرایند های بسیار مهم در شرکت ها می باشد. علاوه بر ابزار SCADA از ابزار های جانبی مانند، کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی Programmable Logic Controllers (PLC) و کنترل کننده Proportional Integral Derivative (PID) و با استفاده از یک رابط گرافیکی برخی از ماشین آلات کنترل می شوند. اپراتور ناظر می تواند از طریق سیستم های کامپیوتری SCADA به مانیتور کردن و صدور دستوراتی مانند کنترل و تنظیم تغییرات وضعیت تجهیزات بپردازد.

 

کنترل زمان واقعی و لحظه به لحظه به شکل منطقی و یا کنترل محاسبات، توسط شبکه ای از ماژول ها که به یکسری ح